Mistä koulukummiudessa on kysymys

Koulukummiksi voi ryhtyä yksityinen henkilö, yhteisö tai yritys. Kummimaksu on 700 euroa, johon kummi sitoutuu lukuvuodeksi kerrallaan. Uuden lukuvuoden alkaessa jatkoaie tarkistetaan kummilta. Jos kummi on valmis jatkamaan ja avun tarve tutkinnon suorittajalla on edelleen suuri, kummisuhde voi jatkua tutkinnon suorittamiseen asti.

Miten kummimaksu käytetään
Kummimaksulla hankitaan toisen asteen koulutuksen (lukio tai ammatillinen oppilaitos) vaatimat kurssien oppikirjat ja oppimateriaalit. Kummimaksua voidaan käyttää myös kannettavan tietokoneen hankintaan, koulumatkoihin tai tutkinnon maksuihin.

Oppilas ei saa avustusta itselleen, vaan hän tilaa tarvittavat oppimateriaalit Kirkkonummen Pelastakaa Lapset Ry:n kautta. Tällä menettelyllä seurataan helposti avustuksen käyttöä ja varmistetaan sen kohdistuminen oikeaan tarkoitukseen. Yhteistyökumppanimme materiaalihankinnoissa on Suomalainen kirjakauppa.

Avunsaajat
Kummisuhde muodostetaan nuoren kanssa, jonka perhe elää köyhyysrajan tuntumassa tai sen alapuolella. Etusijalle asetetaan nuoret, joilla perheessä on myös vammaisuutta tai pitkään jatkunutta sairautta. Yksityisyyden suojan vuoksi avunsaajista ei anneta henkilötietoja kummeille.

Kummisertifikaatti

Koulukummina toimiva saa kummimaksustaan koulukummisertifikaatin, jonka voi ripustaa oman liiketilansa seinälle, julkaista nettisivuilla tai käyttää omassa viestinnässä. Koulukummiksi ryhtynyt henkilö, yritys tai yhteisö saa lisäksi maininnan kummeudesta Kirkkonummen Pelastakaa Lasten nettisivuille.

Lisää tietoja koulukummiudesta saat Kirkkonummen Pelastakaa Lapset ry:ltä osoitteesta knpelastakaalapset@gmail.com

Kummimaksut

Kummimaksu suoritetaan Kirkkonummen Pelastakaa Lapset ry:n pankkitilille FI29 5727 2120 0231 45   Viiteteksti: Koulukummi